Leem

Voeten in de leem

Leem is een levengevend en verbindend materiaal. Het is een duurzaam product wat bij winning en verwerking niet veel van de aarde vergt. En later, wanneer de toepassing overbodig is geworden, kan de leem weer teruggeven worden aan de natuur.

Het liefst maak ik mijn eigen leem door zand, klei en water met mijn voeten te mengen in een kuip. Vele jaren heb ik les gegeven in het maken van leem en het aanbrengen van leemstuc op de muur. Op dit moment maak ik graag leemschilderijen.